Bílá Opava Jeseníky

Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea L.)180610 0125
Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea L.)180610 0125
Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea L.)180610 0129
Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea L.)180610 0129
Hadí kořen větší (Bistorta major)180610 0200
Hadí kořen větší (Bistorta major)180610 0200
Hadí kořen větší (Bistorta major)180610 0206
Hadí kořen větší (Bistorta major)180610 0206
Havez česnáčková (Adenostyles alliariae )180610 0188
Havez česnáčková (Adenostyles alliariae )180610 0188
IGP_0003
IGP_0003
IGP_0004
IGP_0004
IGP_0005
IGP_0005
IGP_0013
IGP_0013
IGP_0014
IGP_0014
IGP_0030
IGP_0030
IGP_0034
IGP_0034
IGP_0045
IGP_0045
IGP_0057
IGP_0057
IGP_0067
IGP_0067
IGP_0337
IGP_0337
IGP_0345
IGP_0345
IGP_0349
IGP_0349
IGP_9884
IGP_9884
IGP_9887
IGP_9887
IGP_9892
IGP_9892
IGP_9904
IGP_9904
IGP_9921
IGP_9921
IGP_9923
IGP_9923
IGP_9932
IGP_9932
IGP_9953
IGP_9953
IGP_9958
IGP_9958
IGP_9967
IGP_9967
IGP_9980
IGP_9980
IGP_9981
IGP_9981
Jestřábník huňatý (Hieracium lanatum)180610 0078
Jestřábník huňatý (Hieracium lanatum)180610 0078
Koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina)180610 0086
Koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina)180610 0086
Okáč menší (Erebia sudetica)180610 0112
Okáč menší (Erebia sudetica)180610 0112
Pestřenka hrušňová (Scaeva pyrastri)180610 0091
Pestřenka hrušňová (Scaeva pyrastri)180610 0091
Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii, synonymum Dactylorhiza longebracteata)180610 0052
Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii, synonymum Dactylorhiza longebracteata)180610 0052
Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis180610 0120
Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis180610 0120
Starček hercynský (Senecio hercynicus)180610 0352
Starček hercynský (Senecio hercynicus)180610 0352
Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)180610 0234
Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)180610 0234
Zvonek vousatý (Campanula barbata)180610 0072
Zvonek vousatý (Campanula barbata)180610 0072