Bílá Opava Jeseníky

Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea L.)180610 0125

Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea L.)180610 0125

Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea L.)180610 0129

Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea L.)180610 0129

Hadí kořen větší (Bistorta major)180610 0200

Hadí kořen větší (Bistorta major)180610 0200

Hadí kořen větší (Bistorta major)180610 0206

Hadí kořen větší (Bistorta major)180610 0206

Havez česnáčková (Adenostyles alliariae )180610 0188

Havez česnáčková (Adenostyles alliariae )180610 0188

IGP_0003

IGP_0003

IGP_0004

IGP_0004

IGP_0005

IGP_0005

IGP_0013

IGP_0013

IGP_0014

IGP_0014

IGP_0030

IGP_0030

IGP_0034

IGP_0034

IGP_0045

IGP_0045

IGP_0057

IGP_0057

IGP_0067

IGP_0067

IGP_0337

IGP_0337

IGP_0345

IGP_0345

IGP_0349

IGP_0349

IGP_9884

IGP_9884

IGP_9887

IGP_9887

IGP_9892

IGP_9892

IGP_9904

IGP_9904

IGP_9921

IGP_9921

IGP_9923

IGP_9923

IGP_9932

IGP_9932

IGP_9953

IGP_9953

IGP_9958

IGP_9958

IGP_9967

IGP_9967

IGP_9980

IGP_9980

IGP_9981

IGP_9981

Jestřábník huňatý (Hieracium lanatum)180610 0078

Jestřábník huňatý (Hieracium lanatum)180610 0078

Koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina)180610 0086

Koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina)180610 0086

Okáč menší (Erebia sudetica)180610 0112

Okáč menší (Erebia sudetica)180610 0112

Pestřenka hrušňová (Scaeva pyrastri)180610 0091

Pestřenka hrušňová (Scaeva pyrastri)180610 0091

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii, synonymum Dactylorhiza longebracteata)180610 0052

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii, synonymum Dactylorhiza longebracteata)180610 0052

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis180610 0120

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis180610 0120

Starček hercynský (Senecio hercynicus)180610 0352

Starček hercynský (Senecio hercynicus)180610 0352

Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)180610 0234

Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)180610 0234

Zvonek vousatý (Campanula barbata)180610 0072

Zvonek vousatý (Campanula barbata)180610 0072