Hmyz

Blanokřídlí
(Hymenoptera)

1.

Brouci
(Coleoptera)

2.Hrobarik obecny (Nicropho rus vespillo)1504110922

Dvoukřídlí
(Diptera)

3.

Motýli
(Ledioptera)

4.

Rovnokřídlí
(Orthoptera)

5. Saranče obecné 150813 1061

Stejnokřídlí
(Homoptera)

6.

Vážky
(Odonoata)

7.

Polokřídlí
(Hemiptera)

Knezice zelena (Palomena v iridissima)170528 1555

Křídlatí
(Pterygota)

Srpice obecná Srpice (Mecoptera)210528 0940a