Lišejníky

Hávnatkotvaré
(Peltigerales)

10.

Krásníkotvaré
(Teloschistales)

11.

Misníčkotvaré
(Lecanorales)

12.