Ptáci

Brodiví
(Ciconiiformes)

17.

Dlouhokřídlí
(Charadriiformes)

17.b Bekasina otavní (Gallinago gallinago)151229 9343

Dravci
(Accipitriformes)

18.

Hrabaví
(Galliformes)

19.

Krátkokřídlí
(Gruiformes)

19.b

Kukačky
(Cuculiformes)

20.

Měkkozobí
(Columbiformes)

21. Holub hrivnac (Columba palu mbus)160711 3650 - kopie (2)

Pěvci
(Passeriformes)

22. Cervenka obecna (Eritha cus rubecula)160107 0211

Sokoli
(Falconiformes)

24.

Sovy
(Strigiformes)

25.

Srostloprstí
(Coraciiformes)

26.

Šplhavci
(Piciformes)

27.

Veslonozí
(Pelecaniformes)

28.

Vrubozobí
(Anseriformes)

29.

Potápky
(Podicipediformes)

Potápka roháč(Podiceps cristatus)